Regulamin

logo

I. Postanowienia ogólne

1. Warunkiem korzystania z serwisu eradefenders.com jest założenie konta poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, oraz zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptacja wszystkich jego warunków.

2. Serwis i wszystkie dane na serwerach są własnością firmy STEPNET

3. Wiadomości do administracji kierować pod adres biuro@eradefenders.com

II. Zasady korzystania z serwisu

1. Każdorazowe logowanie do serwisu oznacza akceptację wszystkich warunków aktualnego regulaminu.

2. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Użytkownik po wykryciu błędu w działaniu serwisu ma obowiązek niezwłocznie zgłosić poprzez biuro@eradefenders.com. Świadome wykorzystywanie błędu na korzyść własnego konta grozi jego dożywotnim zablokowaniem.

4. Zabronione jest:
- kupowanie kredytów w inny sposób niż poprzez https://eradefenders.com
- używanie programów umożliwiających automatyczną grę
- umieszczanie przez użytkownika treści niezgodnych z polskim prawem, obraźliwych, wulgarnych, reklamowych, a także odnośników do takich treści
- wykonywanie działań mogących zakłócać działanie serwisu
- posiadanie konta, którego nazwa jest obraźliwa

5. Właściciel może zablokować konto bez uprzedniego informowania o tym, jeżeli użytkownik złamie, którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu. Decyzja ta jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

6. W uzasadnionych przypadkach właściciel ma prawo zablokować konto użytkownika z powodów innych niż wymienione w niniejszym regulaminie.

7. Nie przewiduje się odszkodowania w żadnej postaci za utracone kredyty, czas usług premium, osiągnięcia użytkownika powstałe z powodu:
- zaprzestania prowadzenia serwisu
- przerwy w działaniu serwisu
- błędów w działaniu serwisu
- działań osób trzecich
- usunięcia konta użytkownika, na które nie logowano się przez 30 następujących po sobie dni
- zablokowania konta za złamanie któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu
- usunięcie konta z woli użytkownika

III. Dane Osobowe

Z uwagi na wejście z dniem 25.05.18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). informujemy że...

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest STEPNET Jarosław Strzałek zarejestrowana pod adresem ul. Czerwonego Krzyża 21/71 08-110 Siedlce NIP: 8212460816, REGON: 145870527,

2. Dane będą wykorzystywane do wewnętrznego przetwarzania w tym także do rozsyłania za pomocą poczty elektronicznej (email) powiadomień zgodnie z ustawieniem w "Twój Profil Gracza" także do celów marketingowych. Powiadomienia mają na celu podniesienie jakości usługi. Dane mogą też zostać wykorzystane do analizy aktywności użytkownika,

3. Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można to zrobić poprzez bezpośredni kontakt mailowy na adres biuro@eradefedenders.com (W temacie wiadomości proszę użyć hasła "Dane osobowe") lub poprzez "Twój Profil Gracza" po zalogowaniu,

4. Użytkownik podaje dane dobrowolnie. Podanie takich danych jak mail oraz login są niezbędnę do świadczenia usługi. Użytkownik może pobrowolnie podać dane dodatkowe takie jak Imię, Miejscowość, rok urodzenia,

5. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Aby to zrobić proszę o kontakt na adres biuro@eradefedenders.com (W temacie wiadomości proszę użyć hasła "Dane osobowe"). Dane te nie będą już przetwarzane, lecz ze względów podatkowych będą przechowywane przez okres 6 lat od daty cofnięcia zgody,

6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu zadzorczego

7. Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów wpółpracujących przy realizacji płatności zgodnie z poniższą listą:
- CashBill S.A.. z siedzibą w Katowicach, ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 6292410801, KRS: 0000323297, REGON: 241048572

IV. Pozostałe zasady

1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez jego użytkowników.

2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do:
- modyfikowania serwisu bez informowania o tym użytkowników
- zmiany regulaminu bez podania przyczyny
- usunięcia konta użytkownika, na które nie logowano się przez 30 następujących po sobie dni

3. Rejestrując się użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na swoją skrzynkę poczty elektronicznej wiadomości z informacjami o nowościach w grze. Powiadomienia można wyłączyć poprzez "Twój profil gracza" po zalogowaniu

4. W celu podnoszenia jakości świadczonej usługi administracja eradefenders.com zastrzega możliwość robienia przerw technicznych w celu aktualizacji.

Regulamin płatności

1. Dostawcą usługi i odbiorcą płatności jest STEPNET Jarosław Strzałek ul. Czerwonego Krzyża 21/71 08-110 Siedlce - NIP: 8212460816, REGON: 145870527.

W celu zealizacji płatności Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do firmy pośredniczącej CashBill.pl

2. Użytkownik po zalogowaniu się do gry klikając w zakładkę "Premium" może uzyskać dostęp do miejsca oferującego pakiety kredytów w różnych cenach. Kredyty to jednostki obowiązujące w grze dzięki którym możliwe jest uzyskanie dostępu do funkcji Premium.

2.a Sposoby zakupu kredytów w grze
Po wejściu w zakładkę Premium i wyborze opcji "Kup kredyty" należy wybrać preferowaną możliwość zakupu dowolnego pakietu kredytów. Po zatwierdzeniu formy płatności i wyborze odpowiadającego pakietu należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez operatora płatności. W zależności od formy płatności kod pozwalający na zakup usługi dostarczany jest:
- w przypadku usługi SMS - na numer telefonu z którego została dokonana transakcja
- w przypadku przelewu internetowego - na adres podany podczas transakcji
Otrzymany kod pozwalający na zakup pakietu kredytów wpisujemy w wyznaczone po czym zatwierdzamy przyciskiem "Wykorzystaj kod"

3. Wartość kredytów zmienia się w zależności od wybranej taryfy.

4. Oferta cenowa może ulec zmianie.

5. Wszelkie reklamacje prosimy przesyłać poprzez formularz firmy obsługującej płatności: CashBill.

6. Pozostałe problemy prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: biuro@eradefenders.com lub jaroslaw.strzalek@gmail.com

Zakup kredytów poprzez SMS
Prosimy o rozważne wpisywanie treści wiadomości oraz numeru pod który wysyłają Państwo sms. eradefenders.com nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione błędy powstałe w wyniku nieuwagi użytkownika.

Zakup kredytów poprzez przelew
Po wybraniu odpowiedniego banku prosimy o uważne wpisanie adresu e-mail. eradefenders.com nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku nieuwagi użytkownika.